Френско произношение

Начинаещи и деца

Френският е лесен!

Написах:

 • В цвят буквите, които не се произнасят.
 • Българска транскрипция на всички френски думи.

Букви с българска транскрипция

На френски език не произнасяме много букви:

française (франсез)   французойка

elle ()   тя

1 сричка: jeъ)   аз

 • Буквата e в края на думите не се произнася:

Julie (жюли)    Жюли

 • é се чете като „е“:

Elle téléphone. (ел телефон)   Тя се обажда.

le père (льо пер)   бащата

Vous‿êtes. (ву зет)   Вие сте.

 • ô се чете като  „о„:

à bientôt (а биенто)   до скоро

 • s не се произнася в края на думите:

Je suis. (жъ сюи)   Аз съм.

 • s се произнася като «з» между две гласни:

Toulouse (тулуз)   Тулуза (град във Франция)

 • Ако s е в началото на думата или ако има двоен s, тогава се произнася „с„:

super (сюпер)   супер

Съчетания от букви с българска транскрипция

 • au се чете като „о“:

au revoir (оревуар)   довиждане

 • ch се чете като „ш„:

Il marche. (ил марш)   Той работи.

 • eau се чете като «о»:

beaucoupоку)   много

vraiment (времан)   наистина

 • Глаголите на –er (1 група):

habiter (абите)   живея

 • et в края на думите се чете като „е“:

le billet (лъ бийе)   билетът

heureuse (ьорьоз)  щастлива

 
 • gn се чете като «нь»:

la campagne (ла канпань)   село

 • gu се чете като „г“:

la langue (ла ланг)   езикът

la famille (ла фамий)   семейството

 • oi се чете като «уа»:

pour toi (пур туа)   за теб

 • on се чете като «он»:

bonjour (бонжур)   добър ден

 • ou се чете като «у»:

bonjour (бонжур)   добър ден

 • се чете като «у»:

Il cte. (иль кут)   Той струва.