Видеа

Видеа за деца

преподавател за деца!

La maman de Toto lui demande:   Майката на Тото го пита:

Alors, Toto, tu aimes l’école ?   Ей, харесва ли ти на училище?

Oui, mais c’est long entre les récréations !   Да, но между междучасиата има много време!

В цвят буквите, които не се произнасят.

Le père de Toto lui demande:   Бащата на Тото го пита:

Alors, Toto, tu as aimé le premier jour d’école ?   Е, Тото, хареса ли ти пьрвия учебен ден?

Mon premier jour ?   Первият ми ден?

Tu veux dire que je dois revenir demain?   Искаш да кажеш, че тряба да се върна утре!